ลงทะเบียน/Register

***กรุณากรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
ชื่อ *
Name
นามสกุล *
Surname
รหัสผ่าน **
Password
ยืนยันรหัสผ่าน **
Confirm Password
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
Mobile Number
อีเมล*
Email
*** หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น
** ควรมีตัวเลขและตัวอักษรรวมกันอย่างน้อย 8 ตัว
* ควรกรอกข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

ค้นหางาน

ตำแหน่งงานตามกลุ่มงาน

Position based groups

ตำแหน่งงานล่าสุด

Positions New

ระบุรายละเอียดค้นหางาน

Positions detail

  • ติดต่อ HR :

    02-725-8888 ต่อ 604,605,603,609